Đầu Tư Tài Chính

LĨNH VỰC TIỀM NĂNG

Với lĩnh vực Đầu tư Tài chính, Ben Thanh TSC tiếp tục đẩy mạnh tìm kiếm cơ hội để tham gia với các đối tác tiềm năng trong nước và quốc tế.

Công ty Cổ phần Dịch vụ Vĩnh Lộc - Bến Thành

Công ty TNHH Bến Thành - Hiếu Uyên

Công ty Cổ phần Đầu tư Thịnh Vượng

Công ty TNHH Bến Thành Sun Ny

Công ty Cổ phần Bến Thành - Mũi Né

Công ty Cổ phần Du lịch Bến Thành - Non Nước