Kinh Doanh Thương Mại

LĨNH VỰC TRUYỀN THỐNG

Ben Thanh TSC đã có trên 30 năm hoạt động trong ngành Thương mại

Với bề dày trên 30 năm kinh nghiệm hoạt động trong lĩnh vực Kinh doanh Thương mại, Ben Thanh TSC tiến hành khai thác tối đa mọi tiềm năng kinh doanh trong lĩnh vực này. Đồng thời, công ty còn tận dụng và phát huy lợi thế mặt bằng của các Trung tâm Thương mại Bến Thành Đông, Bến Thành Tây và Khu Dân Sinh cùng mạng lưới đối tác rộng lớn để thúc đẩy đầu tư mạnh mẽ.