Thành Tựu

Nhận danh hiệu Doanh nghiệp phát triển bền vững năm 2019
Nhận chứng nhận Top 500 Doanh nghiệp lợi nhuận tốt nhất Việt Nam
Nhận giải thưởng Thương hiệu mạnh Việt Nam năm 2018

CÁC THÀNH TỰU KHÁC

Chủ tịch UBND tỉnh Trà Vinh tặng bằng khen
“Doanh nghiệp tiêu biểu có nhiều đóng góp cho hoạt động xã hội” năm 2017.

Nhận danh hiệu Thương Hiệu Mạnh Việt Nam 2018 do Thời báo Kinh Tế Việt Nam bình chọn.

Nhận danh hiệu Thương Hiệu Mạnh Việt Nam 2017 do Thời báo Kinh Tế Việt Nam bình chọn.

Nhận danh hiệu Doanh nghiệp Phát triển bền vững trên 30 năm
do Hiệp hội Doanh nghiệp TP.HCM trao tặng năm 2017.

Top 1.000 doanh nghiệp nộp thuế cao nhất Việt Nam năm 2017

Nhận danh hiệu Doanh nghiệp TP.HCM tiêu biểu - Tập thể lao động xuất sắc năm 2017.

Nhận danh hiệu Tập thể lao động xuất sắc do UBND TP.HCM khen tặng năm 2015.

Nhận Huân chương lao động hạng Nhất do Chủ tịch nước trao tặng năm 2010.

Nhận Huân chương lao động hạng Nhì do Chủ tịch nước trao tặng năm 2005.