Thông Tin Cổ Đông

MÃ CHỨNG KHOÁN BTT

Năm 2004, Công ty Cổ phần Thương mại – Dịch vụ Bến Thành (Ben Thanh TSC) chính thức đi vào hoạt động. Kể từ giai đoạn này, Ben Thanh TSC đã duy trì hoạt động niêm yết cổ phiếu trên sàn giao dịch chứng khoán TP.HCM với 3 lĩnh vực chính: Thương mại, Địa ốc và Tài chính với mã giao dịch BTT.

NĂM:
 • Thông báo thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp

  10/08/2023
   
 • Công bố thông tin văn bản của Trung tâm lưu ký chứng khoán về việc điều chỉnh tỷ lệ room của mã chứng khoán BTT

  15/06/2023
   
 • Công bố thông tin liên quan đến việc chọn đơn vị kiểm toán thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023

  14/06/2023
   
 • Công bố thông tin văn bản của UBCKNN về hồ sơ thông báo tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa của CTCP TM-DV Bến Thành

  13/06/2023
   
 • Thông báo thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp

  12/05/2023
   
 • Thông báo thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp

  18/04/2023
   
 • Công bố thông tin liên quan đến người nội bộ

  10/03/2023
   
 • Công bố thông tin liên quan đến người nội bộ

  24/02/2023
   
 • Công bố thông tin liên quan đến người nội bộ

  22/02/2023
   
 • Công bố thông tin liên quan đến người nội bộ

  31/01/2023
   
 • Công bố thông tin thay đổi người được ủy quyền Công bố thông tin

  09/01/2023
   
 • Công bố thông tin thay đổi người được ủy quyền Công bố thông tin

  29/07/2022
   
 • Công bố thông tin quyết định xử phạt vi phạm hành chính của Cục thuế

  05/07/2022
   
 • Công bố thông tin liên quan đến việc chọn đơn vị kiểm toán thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022

  27/06/2022
   
 • Công bố thông tin liên quan đến việc thay đổi người nội bộ

  09/06/2022
   
 • Công bố thông tin liên quan đến người nội bộ

  01/04/2022
   
 • Văn bản về việc sử dụng chữ ký số trong các tài liệu hồ sơ

  27/07/2021
   
 • Công bố các thông tin liên quan đến việc chọn đơn vị kiểm toán thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021.

  23/06/2021
   
 • Công bố thông tin liên quan đến người nội bộ

  28/05/2021
   
 • Công bố thông tin liên quan đến người nội bộ

  27/05/2021
   
 • Công bố thông tin liên quan đến người nội bộ

  27/05/2021
   
 • Công bố thông tin liên quan đến người nội bộ

  07/05/2021
   
 • Công bố thông tin liên quan đến người nội bộ

  29/04/2021
   
 • Công bố thông tin về quyết định chấm dứt hoạt động của các chi nhánh là đơn vị trực thuộc của Công ty

  07/04/2021
   
 • Công bố thông tin liên quan đến người nội bộ

  24/03/2021
   
 • Công bố các thông tin liên quan đến việc thay đổi người nội bộ

  24/12/2020
   
 • Công bố thông tin về việc đã hoàn tất thủ tục chuyển nhượng toàn bộ cổ phần phổ thông tại Công ty Cổ phần Đầu tư và Dịch vụ Dân Sinh và không còn là cổ đông của Công ty Cổ phần Đầu tư và Dịch vụ Dân Sinh.

  20/07/2020
   
 • Công bố các thông tin về việc điều chỉnh kế hoạch năm 2020 do hoạt động kinh doanh của Công ty bị ảnh hưởng lớn từ dịch Covid-19

  26/06/2020
   
 • Công bố các thông tin liên quan đến việc chọn đơn vị kiểm toán thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020.

  02/06/2020
   
 • Công bố các thông tin liên quan đến việc xử phạt vi phạm hành chính về thuế

  21/05/2020
   
 • Công bố các thông tin liên quan đến việc thay đổi người nội bộ

  06/05/2020
   
 • Công bố thông tin về việc sử dụng trang thông tin điện tử mới của công ty

  13/04/2020
   
 • Công bố thông tin về việc bổ nhiệm Bà Đặng Thị Bảo Ngọc và Ông Trần Hải Thuận giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc Công ty kể từ 04/3/2020

  05/03/2020
   
 • Quyết định về việc tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

  07/02/2020
   
 • Công văn của UBCK NN gia hạn thời gian công bố BCTC lập cho năm 2020 của BTT

  14/01/2020
   
 • CTCP TM – DV Bến Thành công bố thông tin về việc Bà Nguyễn Thị Mai Trâm được bổ nhiệm giữ nhiệm vụ Người phụ trách quản trị Công ty kể từ ngày 26/11/2019

  27/11/2019
   
 • Công bố thông tin nội dung Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc bổ sung, thay đổi ngành, nghề kinh doanh và sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của CTCP TM – DV Bến Thành

  23/10/2019
   
 • Công bố thông tin về việc thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để bổ sung, thay đổi ngành nghề kinh doanh và sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của CTCP TM – DV Bến Thành

  07/10/2019
   
 • Công bố thông tin tài liệu thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để bổ sung, thay đổi ngành nghề kinh doanh và sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của CTCP TM – DV Bến Thành

  07/10/2019
   
 • Quyết định về việc phê duyệt chủ trương tham gia góp vốn thành lập pháp nhân mới

  10/09/2019
   
 • Quyết định về ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông để thực hiện chi trả cổ tức đợt 2 năm 2018 và lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

  27/08/2019
   
 • Công bố thông tin V/v Bà Huỳnh Thị Thu thôi giữ nhiệm vụ Phó Tổng Giám đốc Công ty để hưởng chế độ hưu trí kể từ ngày 01/09/2019

  15/08/2019
   
 • Công bố các thông tin liên quan đến việc thay đổi người nội bộ

  30/05/2019
   
 • Công văn V/v Công bố thông tin ký hợp đồng Kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019

  30/05/2019
   
 • CBTT ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 và thời gian tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

  22/02/2019
   
 • Công bố thông tin V/v cục sở hữu trí tuệ chấp nhận đơn đăng ký nhãn hiệu mới của CTCP TM – DV Bến Thành

  08/01/2019
   
 • Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp lần thứ 20

  18/12/2018
   
 • Công bố thông tin V/v CTCP TM – DV Bến Thành nhận được quyết định số 7799/QĐ-CT của Cục thuế TP.HCM về việc xử phạt vi phạm hành chính về thuế

  04/12/2018
   
 • Bà Nguyễn Thị Mai Trâm giữ nhiệm vụ người được ủy quyền công bố thông tin của CTCP TM – DV Bến Thành từ 01/10/2018

  27/09/2018
   
 • Quyết định của HĐQT V/v Ông Phạm Hoàng Nam thôi giữ nhiệm vụ Phó Tổng Giám đốc CTCP TM – DV Bến Thành

  27/09/2018
   
 • Quyết định của HĐQT V/v Ông Phạm Hoàng Nam thôi giữ nhiệm vụ người được ủy quyền công bố thông tin của CTCP TM – DV Bến Thành

  27/09/2018
   
 • Công văn gửi UBCK NN, Sở GDCK TPHCM V/v Công bố thông tin ký hợp đồng kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018

  25/05/2018
   
 • CTCP TM DV Bến Thành công bố thông tin thay đổi nhân sự của công ty

  04/04/2018
   
 • Quyết định V/v thông qua thời gian tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018

  28/02/2018
   
 • Công bố thông tin về việc gia hạn thời gian công bố báo cáo tài chính

  26/01/2018
   
 • Công bố thông tin về việc thay đổi niêm yết cổ phiếu trên Sở Giao dịch chứng khoán TP HCM

  16/01/2018
   
 • Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp lần thứ 19

  21/12/2017
   
 • Công bố thông tin về sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty

  15/12/2017
   
 • Công bố thông tin V/v Công ty Cổ phần Thương mại – Dịch vụ Bến Thành nhận được công văn của UBCK NN về việc xác nhận báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động

  14/12/2017
   
 • Công bố thông tin thay đổi số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành

  06/12/2017
   
 • Công bố thông tin V/v CTCP TM – DV Bến Thành nhận được quyết định số 5550/QĐ-CT của Cục thuế TP.HCM về việc xử phạt vi phạm hành chính về thuế

  27/11/2017
   
 • CTCP TM – DV Bến Thành công bố thông tin đã nhận được công văn của UBCK NN về việc nhận được đầy đủ tài liệu báo cáo phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động

  01/11/2017
   
 • Công bố thông tin phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong cty

  01/11/2017
   
 • Thông báo V/v nhận Sổ chứng nhận sở hữu cổ phần của cổ đông chưa lưu ký

  17/10/2017
   
 • Quyết định số 27/QĐ-HĐQT ngày 09/10/2017 về việc ban hành quy chế thực hiện phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động công ty

  09/10/2017
   
 • Quyết định số 26/QĐ-HĐQT ngày 09/10/2017 về việc triển khai thực hiện phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động công ty

  09/10/2017
   
 • Thông báo V/v niêm yết và giao dịch cổ phiếu thay đổi niêm yết

  05/10/2017
   
 • Công bố thông tin về thay đổi niêm yết cổ phiếu trên Sở giao dịch chứng khoán TP HCM

  29/09/2017
   
 • Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán (thay đổi lần 2)

  22/09/2017
   
 • Công bố thông tin về việc sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của Cty

  14/09/2017
   
 • Công bố thông tin thay đổi số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành

  11/09/2017
   
 • Công bố thông tin ngày đăng ký cuối cùng để chi trả cổ tức đợt 2 năm 2016, chi trả cổ tức đợt 1 năm 2017 và trả cổ phiếu thưởng do thực hiện tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu

  21/07/2017
   
 • Quyết định V/v Chi trả cổ tức đợt 2 năm 2016, chi trả cổ tức đợt 1 năm 2017 và trả cổ phiếu thưởng do thực hiện tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu

  21/07/2017
   
 • Công bố thông tin phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu

  21/07/2017
   
 • Công bố thông tin phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu

  15/06/2017
   
 • Ngày 14/06/2017, CTCP TM – DV Bến Thành nhận được công văn số 2891/UBCK-QLCB của UBCK NN V/v nhận tài liệu báo cáo phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu

  15/06/2017
   
 • Công văn V/v Công bố thông tin ký hợp đồng kiểm toán báo cáo tài chính năm 2017

  05/06/2017
   
 • Quyết định về việc triển khai phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu

  19/04/2017
   
 • Quyết định về việc Thông qua hồ sơ đăng ký phát hành cổ phiếu tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu

  19/04/2017
   
 • Công văn của UBCK NN V/v gia hạn thời gian công bố báo cáo tài chính năm tài chính 2017

  17/01/2017
   
 • Quyết định V/v chuyển nhượng cổ phần CTCP Đầu tư – Quản lý Khách sạn Vision

  10/01/2017
   
 • Quyết định về việc nhận chuyển nhượng phần vốn góp của Ông Lê Quang Mẫn tại Công ty TNHH Bến Thành Sun Ny

  06/01/2017
   
 • Công bố thông tin về việc ký hợp đồng kiểm toán báo cáo tài chính năm 2016

  31/05/2016
   
 • Quyết định V/v Chi trả cổ tức đợt 2 – năm 2015 và đợt 1 – năm 2016

  06/05/2016
   
 • Công bố thông tin về việc bổ nhiệm Phó Tổng Giám đốc Công ty

  29/04/2016
   
 • Công bố thông tin về việc từ nhiệm của thành viên Ban kiểm soát

  23/03/2016
   
 • Thông báo về thời gian chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền tham dự cuộc họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2016 và thời gian tổ chức cuộc họp đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016

  02/03/2016
   
 • Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp

  07/01/2016
   
 • Thông báo về Công bố thông tin thay đổi nhân sự cấp cao của doanh nghiệp

  14/12/2015
   
 • Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2022 và kế hoạch năm 2023

  21/10/2015
   
 • Quyết định V/v Tham gia góp vốn thành lập Công ty cổ phần Đầu tư – Quản lý khách sạn Vision

  13/10/2015
   
 • Quyết định V/v Chi trả cổ tức đợt 1 – năm 2015

  24/07/2015
   
 • Công văn V/v công bố ước kết quả kinh doanh 6 tháng đầu năm 2015

  21/07/2015
   
 • Thông báo về công bố thông tin bổ nhiệm nhân sự chủ chốt của công ty

  16/06/2015
   
 • Công văn gửi UBCK NN, Sở GDCK TPHCM V/v Công bố thông tin ký hợp đồng kiểm toán báo cáo tài chính năm 2015

  10/06/2015
   
 • Công bố thông tin về Chi trả cổ tức đợt 3 năm 2014

  07/05/2015
   
 • Công văn V/v công bố ước kết quả kinh doanh 3 tháng đầu năm 2015

  20/04/2015
   
 • Công bố thông tin về việc CTCP TM – DV Bến Thành không còn đầu tư vào Cty CP Cơ khí Tân Bình

  06/04/2015
   
 • Thông báo về công bố thông tin bổ sung nhân sự vào Hội đồng quản trị

  09/03/2015
   
 • Quyết định V/v Thông qua thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015

  09/03/2015
   
 • Quyết định V/v Chốt danh sách cổ đông tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015

  02/03/2015
   
 • Công bố thông tin V/v thay đổi nhân sự chủ chốt của Công ty

  12/02/2015
   
 • Công bố thông tin về ông Đỗ Hùng Kiệt – Chủ tịch Hội đồng quản trị công ty

  06/02/2015
   
 • Thông báo V/v Chuyển địa điểm trụ sở chính của doanh nghiệp

  18/09/2014
   
 • Biên bản kiểm phiếu V/v lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc thay đổi địa chỉ trụ sở chính Công ty

  07/08/2014
   
 • Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông V/v Thay đổi địa chỉ trụ sở chính Công ty

  07/08/2014
   
 • Công văn V/v Công bố ước kết quả kinh doanh 6 tháng đầu năm 2014

  21/07/2014
   
 • Quyết định V/v Nhận chuyển nhượng cổ phần CTCP Du lịch Bến Thành – Non Nước

  07/07/2014
   
 • Quyết định V/v Thu hồi vốn góp của CTCP TM – DV Bến Thành tại Cty TNHH TM DV Tổng họp Bến Thành Savico

  20/06/2014
   
 • Quyết định V/v lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về nội dung thay đổi địa điểm trụ sở chính của Công ty

  10/06/2014
   
 • Công văn gửi UBCK NN, Sở GDCK TP HCM V/v Công bố thông tin ký hợp đồng kiểm toán BCTC năm 2014

  20/05/2014
   
 • Quyết định V/v Thông qua thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014

  27/02/2014
   
 • Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014

  27/02/2014
   
 • Công văn gửi UBCK NN, Sở GDCK TP HCM V/v công bố ước kết quả kinh doanh 6 tháng đầu năm 2013

  15/07/2013
   
 • Công văn gửi UBCK NN, Sở GDCK TP HCM V/v Công bố thông tin ký hợp đồng kiểm toán báo cáo tài chính năm 2013

  10/06/2013
   
 • Thông báo V/v Giới thiệu nhân sự chủ chốt của doanh nghiệp

  26/03/2013
   
 • Quyết định V/v Thông qua thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013

  28/02/2013
   
 • Công văn gửi UBCK NN, Sở GDCK TP HCM, Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam – CN.TPHCM V/v Đăng ký ngày giao dịch cổ phiếu phát hành thêm

  28/12/2012
   
 • Thông báo V/v Thay đổi số cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành

  27/12/2012
   
 • Quyết định về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ tức đợt 2 – năm 2012

  27/12/2012
   
 • Quyết định V/v Chấm dứt hoạt động Nhà hàng 117

  21/12/2012
   
 • Quyết định V/v Tham gia góp vốn vào Dự án Trung tâm Thương mại vui chơi giải trí Lam Son Square

  17/10/2012
   
 • Quyết định V/v: Phương án xử lý cổ phiếu lẻ phát sinh (nếu có) trong đợt phát hành cổ phiếu thưởng năm 2012

  21/09/2012
   
 • Công văn của CTCP TM – DV Bến Thành gửi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và Sở Giao dịch chứng khoán TP HCM v/v Giải trình chênh lệch lợi nhuận quý 2 / 2012 tăng so quý 2 / 2011

  20/07/2012
   
 • Thông báo V/v trúng cử thành viên Hội đồng quản trị tại Công ty liên kết

  28/06/2012
   
 • Công văn V/v thay đổi thông tin về vốn góp của nhà nước trong BCTC quý 2/2011 của công ty mẹ

  03/08/2011
   
 • Thông báo của Sở Giao dịch Chứng khoán TP HCM về ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông CTCP TM – DV Bến Thành

  02/03/2011
   
 • Công văn của CTCP TM – DV Bến Thành gửi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và Sở Giao dịch chứng khoán TP HCM v/v Giải trình biến động kết quả kinh doanh quý 3/2010 so với quý 3/2009

  22/10/2010
   
 • Thông báo của Sở giao dịch chứng khoán TP HCM về ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông CTCP TM – DV Bến Thành để nhận cổ tức đợt 1 năm 2010

  06/08/2010
   
 • Thông báo giao dịch cổ phiếu của cổ đông lớn, cổ đông nội bộ và cổ đông nhà nước

  03/08/2010
   
 • Thông báo giao dịch cổ phiếu của cổ đông lớn

  06/07/2010
   
 • Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ

  06/07/2010
   
 • Thông báo của Sở Giao dịch chứng khoán TP HCM về ngày đăng ký cuối cùng cho việc chốt danh sách cổ đông (Chi trả cổ tức đợt 3 năm 2009)

  12/04/2010
   
 • Bản cáo bạch Công ty Cổ phần Thương mại – Dịch vụ Bến Thành

  12/03/2010
   
 • Thông báo V/v Lưu ký cổ phiếu CTCP TM – DV Bến Thành

  08/03/2010
   
 • Thông báo V/v chốt danh sách cổ đông để đăng ký lưu ký chứng khoán

  27/01/2010
   
 • Giấy đề nghị chi trả tạm ứng cổ tức đợt 2 – Năm 2009

  26/01/2010
   
 • Thông báo V/v chi trả tạm ứng cổ tức đợt 2 năm 2009

  26/01/2010
   
 • Thông báo V/v: Chi tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2009

  23/07/2009