Nội Dung Khác

Công bố thông tin về việc đã hoàn tất thủ tục chuyển nhượng toàn bộ cổ phần phổ thông tại Công ty Cổ phần Đầu tư và Dịch vụ Dân Sinh và không còn là cổ đông của Công ty Cổ phần Đầu tư và Dịch vụ Dân Sinh.

Comments are closed.