Lịch Sử Hình Thành

Tháng Bảy
lsht_1992

1992

Thành lập Công ty Thương mại Tổng hợp Bến Thành.

lsht_1997

1997

Trở thành thành viên của Tổng Công ty Bến Thành.

lsht_2004

2004

Công ty Cổ phần Thương mại - Dịch vụ Bến Thành (Ben Thanh TSC) chính thức đi vào hoạt động.

lsht_2010

2010

Chính thức niêm yết cổ phiếu trên sàn giao dịch chứng khoán TP.HCM với mã giao dịch BTT.

Tháng Mười
lsht_2019

2019

Thay đổi bộ nhận dạng thương hiệu Ben Thanh TSC.