Sự Kiện Nổi Bật

Tin_tuc_14_12_2017

Khóa học “Kiến thức pháp luật dành cho nhà quản lý”

Ngày 12/12/2017, Công ty Cổ phần Thương mại – Dịch vụ Bến Thành đã phối hợp với Trường Đại học Luật TP HCM khai giảng khóa học “Kiến thức pháp luật dành cho nhà quản lý”. Chương trình học được thiết kế đặc thù cho các cấp quản lý và đội ngũ kế thừa của Ben Thanh TSC. Toàn bộ nội dung khóa học được truyền tải trong 12 buổi, bao gồm: Quản trị Hành chính văn phòng dành cho lãnh đạo; Pháp luật về doanh nghiệp; Hợp đồng trong kinh doanh thương mại, ngăn ngừa rủi ro pháp lý có thể phát sinh.

Phát biểu tại buổi lễ khai giảng, ông Trần Hữu Hoàng Vũ, Tổng giám đốc công ty, nhấn mạnh tầm quan trọng của kiến thức pháp luật đối với doanh nghiệp và hi vọng sau khoá học này, đội ngũ quản lý của công ty sẽ áp dụng những kiến thức đó vào công việc của mình góp  phần phát triển doanh nghiệp.

Comments are closed.