Sự Kiện Nổi Bật

Tin_tuc_23_08_2018

Khóa học “Xây dựng thái độ chuyên nghiệp trong môi trường làm việc”

Nhằm nâng cao kỹ năng mềm cho người lao động, ngày 18/8/2018, Công ty Cổ phần Thương mại – Dịch vụ Bến Thành đã phối hợp với Học viện phát triển nguồn nhân lực MCG tổ chức khóa đào tạo “XÂY DỰNG THÁI ĐỘ CHUYÊN NGHIỆP TRONG MÔI TRƯỜNG LÀM VIỆC” với các nội dung chính gồm: Làm chủ thái độ và hành vi chuyên nghiệp, 7 thói quen của người hiệu quả, Thấu hiểu và giao tiếp với những người thuộc nhóm tính cách khác nhau.

Khóa học đã cung cấp cho người lao động các thông tin bổ ích, thú vị và giúp người lao động bổ sung các kỹ năng cần thiết cho công việc.

Comments are closed.